•  

  QA & Test Services

  Kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement en/of testen is niet in elke organisatie aanwezig. Dat geldt met name op het vlak van ketenintegratie, terwijl juist ketenintegratie een steeds belangrijker onderdeel van de ICT strategie van organisaties wordt. Voor die organisaties biedt Axon Olympus een complete waaier van diensten op het gebied van Kwaliteitsmanagement en Test Services aan.

   

  Axon Olympus Test Services – algemeen

  Bij integratie-oplossingen is sprake van meerdere systemen die samen in een keten moeten functioneren. Om een goede werking van het hele systeem te garanderen zijn systeemintegratietests, ook wel ketentests genoemd, noodzakelijk. Ook andere diensten, zoals Unittests en Unitintegratietest, zijn mogelijk.

  Axon Olympus Test Services – NL

   

  Testmanagement en -coördinatie

  Dit omvat alle werkzaamheden om een effectief testproces in te richten

  en te bewaken binnen uw organisatie of project. Denk daarbij aan het inrichten van een testorganisatie, het opstellen van testplannen en planningen, het uitvoeren van risicoanalyses en het aansturen van testers.

  De testconsultants van Axon Olympus voeren alle activiteiten uit in nauwe samenwerking met u, de opdrachtgever.

   

  Requirements Management

  Of een project succesvol is wordt voor een groot deel bepaald aan het begin ervan, wanneer de requirements worden verzameld. Het gebeurt maar al te vaak dat het projectresultaat niet aan ‘de verwachtingen’ voldoet.
  Om dit te voorkomen helpt Axon Olympus u ‘de verwachtingen’ vooraf helder te krijgen. Deze test service heet Requirements Management: het proces van het verzamelen, analyseren, documenteren en bewaken van deze verwachtingen. Wanneer requirements goed zijn vastgelegd zijn ze ook meetbaar, wat inhoudt dat zij in de testfase(n) getoetst kunnen worden.

  Axon Olympus Test Services – NL

   

  (integratie)testen

  Wij onderscheiden een aantal specifieke testen waarvoor u onze consultants kunt inzetten. Denk hierbij aan de Unittest, de Unitintegratietest, de Systeemtest en de Systeemintegratietest. Deze laatste is bij integratietrajecten van groot belang en dient door een specialist op dit gebied te worden uitgevoerd.

  Verder kunnen wij u helpen bij De Functionele Acceptatietest (FAT), de Gebruikers Acceptatietest (GAT) en de Productie Acceptatietest (PAT).

  Axon Olympus Test Services – NL

   

  Testautomatisering

  Uiteraard is Axon Olympus uw partner bij het geautomatiseerd testen van een integratieomgeving. Denk aan testautomatisering wanneer veel en vaak aanpassingen aan de code worden verricht.

  Of als na de ingebruikname regelmatig regressietests moeten plaatsvinden, om vast te stellen dat het systeem er niet in kwaliteit op achteruit gaat. Hierbij worden tools als Visual Studio, BizUnit en NUnit ingezet.

  Axon Olympus Test Services – NL