•  

  Internet of Things Consultancy

  Internet of Things stelt u in staat om op slimme wijze meer relevante data te verzamelen en deze op nieuwe wijze te kunnen analyseren. Zo kunt u ‘actionable insights’ creëren, producteninnovaties mogelijk maken en bedrijfsprocessen optimaliseren. De uitdaging ligt in het bedenken van levensvatbare mogelijkheden, gevolgd door vragen als:

   

  • Hoe pakken we zoiets aan?
  • Kan ik bestaande data en systemen gebruiken?
  • Welke expertises heb ik wanneer nodig?

  ‘Fail fast and fail often’ is een veel gehoord adagium. Het geeft invulling aan de toegenomen complexiteit en het toegenomen tempo van innovaties als gevolg van IT. Het is eenvoudig weg niet meer mogelijk om een idee volledig uit te werken omdat dit te veel tijd en middelen vraagt. Niemand kan garanderen dat u het beste idee heeft. Snelle ontwikkeling, flexibiliteit (aanpasbaarheid, opschakelen, etc.) en lage kosten zijn noodzakelijk om succes te kunnen behalen. En dit geldt zeker voor IoT-toepassingen.

   

  Betaalbaar en snel

  Axon Olympus geeft toegang tot betaalbare Internet of Things projecten via een eenvoudige, overzichtelijke methodiek die snel resultaat biedt. Leer en optimaliseer met onze unieke IoT methodiek. Deze leidt in vier stappen tot resultaat en zorgt ervoor dat u uw concurrentie voor blijft.

   

  Internet of Things services methodology

   

  • Stap 1: Measure
   We verbinden uw sensoren en databronnen met de cloud zodat we de meetgegevens verzamelen en visualiseren. Deze eerste stap brengt vaak al direct een stuk meerwaarde doordat u verzamelde informatie kan visualiseren en vraagstukken meetbaar maakt. Zo kunt bijvoorbeeld zien waar uw apparaten/gereedschap blijft, hoe men door een winkel beweegt, welke machines volgens richtlijnen in onderhoud moeten worden genomen en welke apparaten defect zijn.
  • Stap 2: Analyze
   Door het analyseren van uw data kunt u tot nieuwe inzichten komen. Deze inzichten helpen om oorzaak en gevolg inzichtelijk te maken en factoren te benoemen die van invloed zijn op uw business vraagstukken. Voorbeelden zijn het detecteren van verbanden (groepen), beoordelen of feestdagen van invloed zijn op verkopen, bekijken of bepaalde apparatuur meer storingen geeft of beoordelen welke chauffeurs zuiniger rijden.
  • Stap 3: Predict
   Met de nieuwe inzichten die u heeft verkregen, kunnen we modellen creëren die u helpen om voorspellingen te doen. Deze modellen zijn doorgaans veel slimmer en accurater dan menselijke beslissers. Het model kan veel meer factoren afwegen en is objectiever dan een mens. Zo kan een Predictive model bijvoorbeeld onderhoudsmomenten van uw vervoersmiddelen schatten. Niet alleen op de afgelegde afstand sinds het laatste onderhoud, maar ook rekening houden met andere factoren (snelheid, remacties, optrekken, starten en stoppen, wie de chauffeur was, etc.). Ook zijn dergelijke modellen beter in het detecteren van verdachte afwijkingen zoals de kans op fraude.
  • Stap 4: Automate
   Nadat u ‘actionable insights’ heeft gecreëerd is het waardevol om deze te vertalen in geautomatiseerde acties waardoor beslissingen sneller worden genomen en acties efficiënter worden uitgevoerd. Een voorbeeld is dat een machine die onderhoud nodig heeft daarvoor automatisch wordt ingeroosterd, en niet op hetzelfde moment wordt ingepland voor werkzaamheden. Een ander voorbeeld is het automatisch starten/richten van beveiligingscamera’s bij het vermoeden van fraude. Of het omleiden van verkeer om verkeersdrukte te ontwijken.

  Nebulus™ IoT gateway

  Axon Olympus biedt u de noodzakelijke kennis en technologie om de bovenstaande vier stappen te nemen. Onze methodiek biedt snel resultaat. Zo kunt u met beperkte middelen bepalen of ideeën levensvatbaar en technisch haalbaar zijn. We maken gebruik van de Nebulus™ IoT gateway om uw sensoren en bestaande databronnen met minimale investering ‘IoT capable’ te maken.

   

  Azure cloud

  Met de Microsoft Azure cloud beschikt u over een complete, veilige, schaalbare en kostenefficiënte IoT Infrastructuur. We richten uw omgeving in op basis van een eigen Azure IoT architectuurmodel. Door gebruik van het model kunnen we uw omgeving goed en snel inrichten. Daarbij voldoen we aan Microsoft richtlijnen en voorzien we standaard in beveiliging- & beheeraspecten. Met ons IoT rekenmodel kunnen we al na een paar dagen inzicht geven in de verwachte IoT kosten, zodat u deze kunt opnemen in uw business case.

   

  Geïnteresseerd in onze oplossingen en aanpak? Bel of mail ons!